Over Biomedische Wetenschappen

Een wolkje historiek

Wist je dat de Biomedische Wetenschappen maar sinds oktober 2000 bestaat? Het is de eerste en enige onderzoeksgerichte opleiding in de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, die niet tot één welbepaald beroep leidt. Het is een jonge richting die groeit en verandert, net zoals het wetenschappelijk landschap. Daarom is jouw mening van groot belang voor de ontwikkeling van onze opleiding in alle aspecten!

Brochure Biomedische Wetenschappen 2018-2019

Brochure Biomedische Wetenschappen 2018-2019

Wat doet een BMW’er?

Met de auto’s hebben we hier weinig te maken, maar wat stelt de Biomedische Wetenschappen dan wel voor? De studie is eerst en vooral gericht op (translationeel) onderzoek. Je komt echter niet in contact met patiënten, maar vervult eerder een brugfunctie tussen arts en wetenschap. Kennis over de mens in ziekte en gezondheid staat centraal. Zo leert men hoe het lichaam van een gezond mens functioneert, van het moleculaire tot het hele organisme. Daarnaast leert men hoe ziekten ontstaan en hoe men deze kan voorkomen of behandelen. Verder bestudeer je ook uitgebreid de bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen die onze gezondheid kunnen beïnvloeden. Er wordt ook een grote portie onderzoekscompetenties onderwezen. De kennis die je binnen de opleiding opdoet, kan je in je carrière gebruiken om de gezondheid van de mens te bevorderen. Onze maatschappij heeft op diverse gebieden, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, therapieën, voedings- en bewegingsinterventies, grote behoefte aan mensen die de vertaalslag kunnen maken van pathogeen naar ziekte, gezondheid en prestatievermogen van de mens. Vandaar… de biomedicus.

Meer info? Neem een kijkje bij de Studiekiezer van UGent.