Info over de masteropleiding – Update AJ 2016-2017

Voor de derde bachers is het bijna zover: het bachelordiploma, een eerste stap naar afstuderen, een mijlpaal in je universiteitsjaren. Maar wat daarna? In biomedische wetenschappen is het makkelijk: Master of Science in de biomedische wetenschappen. Of is er meer te kiezen dan enkel de studierichting?

In dit bericht vatten de we masteropleiding kort samen, rekening houdend met de hervorming die volgend academiejaar wordt doorgevoerd.

Hoe zit de masteropleiding in elkaar?

Algemene structuur

In tegenstelling tot de bacheloropleiding bestaat de master niet enkel uit gewone vakken. Er zijn algemene vakken (zoals in de bachelor), majorspecifieke vakken, keuzevakken en er zijn de onderzoeksstage en masterproef. Binnen de algemene vakken zijn er ook medische seminaries.

Algemene structuur van de masteropleiding

Algemene structuur van de masteropleiding

Majors

In de opleiding biomedische wetenschappen aan de UGent is er één afstudeerrichting: Master of Science in de biomedische wetenschappen. Dit betekent dat alle afgestudeerde biomedici hetzelfde diploma in handen hebben. Ongeacht de major die je gevolgd hebt, zijn de kennis en skills die je verworven hebt grotendeels gelijk. Als biomedicus heb je immers een brede basiskennis nodig.
Via de majors is er toch een specifieke uitdieping. Die kennis/skills komen van pas tijdens de onderzoeksstage en masterproef.

Er waren vóór de hervorming 8 majors: Voeding & Metabolisme, Neurowetenschappen, Degeneratie & Regeneratie, Medische Stralingswetenschappen, Medische Genetica, Immunologie & Infectie, Educatie & Communicatie en Systeembiologie.
Met de hervorming wordt de major Degeneratie & Regeneratie omgevormd tot Weefselengineering en Regeneratieve Geneeskunde en komt er een gloednieuwe major bij: Kanker.

Aan de major zijn majorspecifieke vakken en de majorstage gekoppeld.

Onderzoeksstage & masterproef

Gekoppeld aan de major hangen de onderzoeksstage en masterproef. In 1ste master vindt de onderzoeksstage plaats, in 2de master vindt de masterproef plaats. Afhankelijk van het onderwerp krijg je een promotor en begeleider toegewezen. In hun labo voer je bestaande technieken uit en leer je specifieke skills. Dit vormt een stage van 80 tot 100 uur. Daarnaast moet er ook een literatuurstudie worden uitgevoerd en stel je het onderzoeksprotocol op voor je masterproef. De onderzoeksstage kan dus gezien worden als voorbereiding op de masterproef.

In 2de master schrijf je een masterproef op basis van eigen onderzoek. Die moet mondeling worden voorgesteld. Dit kan op aanvraag ook in het Engels, net zoals dit bij de geschreven versie kan.

Keuzevakken

Een nuttig deel van de masteropleiding zijn de keuzevakken. Hier kan je zelf een pakket van 18 studiepunten selecteren uit het volledige aanbod binnen de UGent. De enige regels zijn: je beschikt over de nodige begincompetenties en je krijgt goedkeuring van de Opleidingscommissie. Op Minerva komt een lijst met de reeds goedgekeurde vakken. Een voordeel aan de keuzevakken is dat het ook mogelijk is vakken op te nemen uit andere majors. Daarnaast zijn ook niet-wetenschappelijke vakken een optie: Portugees kan altijd van pas komen als Erasmus op je wish-list staat.

Medische seminaries

Medische seminaries is een jaarvak in 1ste master. De bedoeling is dat je 8 voordrachten (seminaries) door onderzoekers of artsen volgt. Enkele hiervan moeten Engelstalig zijn. De sprekers kunnen vanuit de faculteit komen, of internationale gastsprekers zijn. Telkens wordt er een geschreven verslag verwacht.

Erasmus

Erasmus in de master is afhankelijk van het onderwerp van je onderzoeksstage of masterproef. Dit wordt vermeld tijdens de keuze van het onderwerp. De bedoeling is dat je stage volgt en onderzoek doet bij de buitenlandse onderzoeksgroep in kwestie. In vorige jaren waren dit groepen uit bijvoorbeeld Italië en Nederland.

Bij Erasmus in de masteropleiding zijn er echter enkele valkuilen:

  • Verplichte vakken in 2de master
  • Keuzevakken
  • Samenhang onderzoeksstage – masterproef (Erasmus is normaal één semester)

Thesisverdeling

Eind september komt een lijst op Minerva met alle beschikbare onderwerpen. Elk onderwerp heeft een fiche met alle nodige info: contactinfo van de promoter en begeleider, de titel en een soort abstract over het onderwerp. Aan elk onderwerp is een major gekoppeld. Zo komt het onderzoek sowieso overeen met de lessen die je krijgt.

Uit die lijst van ongeveer honderd onderwerpen moet je een top 10 opgeven. Normaal krijg je hiervoor een week de tijd. Indien je de major Communicatie & Educatie wilt volgen moet dit apart worden aangeduid, aangezien deze major geen thesisonderwerpen heeft.

Een algoritme berekent de algemeen beste oplossing en zo krijgt iedereen een onderwerp uit zijn top 10 toegewezen.

En nu?

Na het lezen van deze tekst ben je terug volledig up-to-date met de masteropleiding. Wil je meer info, geen nood:

Officiële infosessie master

Op dit introductiemoment geeft de opleiding meer informatie over de masteropleiding en krijgt elke majorverantwoordelijke vijftien minuutjes de tijd om zijn major voor te stellen. Alle studenten 3de bachelor worden ten sterkste aangeraden om hier aanwezig te zijn.

De sessie gaat door op woensdag 13 april van 13u tot 15u45 in aud. E op het UZ. Meer informatie komt binnenkort op Minerva.

Infodates

Op 13 april 2016, van 16u tot 18u organiseert de BSR Infodates! Daar kunnen 3de bachers speeddate-gewijs met studenten uit 1ste en 2de master praten over de masteropleiding, majors, onderzoeksstage, masterproef, keuzevakken… Alle info vind je hier.

Header Infodates 2016

Vragen over deze tekst of over de masteropleiding? Stel ze aan je jaarverantwoordelijke!