Info over de masteropleiding

Voor de derde bachers is het bijna zover: het bachelordiploma, een eerste stap naar afstuderen, een mijlpaal in je universiteitsjaren. Maar wat daarna? In biomedische wetenschappen is het makkelijk: Master of Science in de biomedische wetenschappen. Of is er meer te kiezen dan enkel de studierichting? In dit bericht vatten we alle info over de masteropleiding samen die door de BSR reeds is gegeven aan de 3de bachelor. Onderaan vind je ook info over het officiële introductiemoment en de Infodates.

Update: Vanaf academiejaar 2016-2017 wordt de masteropleiding hervormd. De algemene structuur blijft het zelfde, maar inhoudelijk verandert er veel. In het tweede semester van AJ 15-16 zal BSR hierover een infosessie geven aan de 3de bachers.

Hoe zit de masteropleiding in elkaar?

De basisvraag. Deze werd beantwoord eind oktober 2014 in een presentatie door Bieke en Ralf.

Algemene structuur

In tegenstelling tot de bacheloropleiding bestaat de master niet enkel uit gewone vakken. Er zijn algemene vakken (zoals in de bachelor), majorspecifieke vakken, keuzevakken en er is de onderzoeksstage en de masterproef. Binnen de algemene vakken zijn er ook medische seminaries. Daar komen we later op terug.

Algemene structuur van de masteropleiding

Algemene structuur van de masteropleiding

Al deze opleidingsonderdelen zijn op een specifieke manier verspreid over de twee jaren:

Jaaroverzicht van de masteropleiding

Jaaroverzicht van de masteropleiding

Majors

In de opleiding biomedische wetenschappen aan de UGent is er één afstudeerrichting: Master of Science in de biomedische wetenschappen. Dit betekent dat alle afgestudeerde biomedici hetzelfde diploma in handen hebben. Ongeacht de major die je gevolgd hebt, zijn de kennis en skills die je verworven hebt grotendeels gelijk. Als biomedicus heb je immers een brede basiskennis nodig.
Via de majors is er toch een specifieke uitdieping. Die kennis/skills komen van pas tijdens de onderzoeksstage en masterproef.

Op dit moment zijn er 8 majors: Voeding & Metabolisme, Neurowetenschappen, Degeneratie & Regeneratie, Medische Stralingswetenschappen, Medische Genetica, Immunologie & Infectie, Educatie & Communicatie en Systeembiologie.

Aan de major zijn majorspecifieke vakken gekoppeld. Deze bevatten 30 studiepunten, waarvan 24 in eerste master (2de semester) en 6 in tweede master (2de semester). Alle vakken per major vind je in de Studiegids op de site van UGent.

Onderzoeksstage & masterproef

Gekoppeld aan de major hangen de onderzoeksstage en masterproef. In 1ste master vindt de onderzoeksstage plaats, in 2de master vindt de masterproef plaats. Afhankelijk van het onderwerp krijg je een promotor en begeleider toegewezen. In hun labo voer je bestaande technieken uit en leer je specifieke skills. Dit vormt een stage van 80 tot 100 uur. Daarnaast kan er ook een literatuurstudie worden uitgevoerd. Beiden zal je nodig hebben voor het eigen onderzoek in je masterproef. De onderzoeksstage kan dus gezien worden als voorbereiding op de masterproef.

In 2de master schrijf je een masterproef op basis van eigen onderzoek. Die moet mondeling worden voorgesteld. Dit kan op aanvraag ook in het Engels, net zoals dit bij de geschreven versie kan.

Keuzevakken

Een nuttig deel van de masteropleiding zijn de keuzevakken. Hier kan je zelf een pakket van 18 studiepunten selecteren uit het volledige aanbod binnen de UGent. De enige regels zijn: je beschikt over de nodige begincompetenties en je krijgt goedkeuring van de Opleidingscommissie. Op Minerva komt een lijst met de reeds goedgekeurde vakken. Een voordeel aan de keuzevakken is dat het ook mogelijk is vakken op te nemen uit andere majors. Daarnaast zijn ook niet-wetenschappelijke vakken een optie: Portugees kan altijd van pas komen als Erasmus op je wish-list staat.
Een lijst met voorbeeldjes vind je in de PowerPointpresentatie van 27 oktober.

Medische seminaries

Medische seminaries is een jaarvak in 1ste master. De bedoeling is dat je 8 voordrachten (seminaries) door onderzoekers of artsen volgt. Enkele hiervan moeten Engelstalig zijn. De sprekers kunnen vanuit de faculteit komen, of internationale gastsprekers zijn. Telkens wordt er een geschreven verslag verwacht.

Erasmus

Erasmus in de master is afhankelijk van het onderwerp van je onderzoeksstage of masterproef. Dit wordt vermeld tijdens de keuze van het onderwerp. De bedoeling is dat je stage volgt en onderzoek doet bij de buitenlandse onderzoeksgroep in kwestie. In vorige jaren waren dit groepen uit bijvoorbeeld Italië en Nederland.

Bij Erasmus in de masteropleiding zijn er echter enkele valkuilen:

  • Verplichte vakken in 2de master
  • Keuzevakken
  • Samenhang onderzoeksstage – masterproef (Erasmus is normaal één semester)

Thesisverdelingen

Het systeem van verdeling van masterproefonderwerpen: al lang een grote zorg binnen de bachelorstudenten. “Je kan je eigen thesisonderwerp en major niet kiezen!”, is een veel gehoorde zin. Niet moeilijk dat dit voor onrust zorgt. Maar geen nood, het is niet zo erg als het lijkt! (Wat niet betekent dat er geen ruimte voor verbetering is.)

Op 23 februari 2015 werd over dit onderwerp een presentatie gegeven door Jasper en Ralf.

Hoe werkt het?

Eind september komt een lijst op Minerva met alle beschikbare onderwerpen. Elk onderwerp heeft een fiche met alle nodige info: contactinfo van de promoter en begeleider, de titel en een soort abstract over het onderwerp. Een voorbeeld vind je in de PowerPoint van 23/02/15. Aan elk onderwerp is een major gekoppeld. Zo komt het onderzoek sowieso overeen met de lessen die je krijgt.

Uit die lijst van ongeveer honderd onderwerpen moet je 10 evenwaardige keuze opgeven. Normaal krijg je hiervoor een week de tijd. Indien je de major Communicatie & Educatie wilt volgen moet dit apart worden aangeduid, aangezien deze major geen thesisonderwerpen heeft.

Een tijdje later krijgt iedereen een onderwerp uit zijn 10 opgegeven keuzes toegewezen.

Bevindingen over dit systeem

Over het algemeen vinden studenten dit systeem niet goed. Ze zijn achteraf echter wel tevreden met het toegewezen onderwerp. … So if it isn’t broken, don’t fix it?

Met de BSR hebben we een nieuw systeem voorgesteld aan de Opleidingscommissie: een Top 10 systeem met keuze van voorkeurmajor. Dit academiejaar wordt een simulatie uitgevoerd in 1ste master. De resultaten komen we later dit jaar te weten.

Op vraag van enkele 3de bachers hebben we ook een poll opgesteld. Een deel van de 3de bachers hebben die ingevuld. 9 gingen voor het 10-evenwaardige-keuzes-systeem, 19 gingen voor het top-10-systeem. De resultaten zijn inmiddels voorgelegd aan de Opleidingscommissie.

En nu?

Na het lezen van deze tekst ben je terug volledig up-to-date met de masteropleiding. Meer info vind je op de Studiekiezer en Studiegids van de UGent. Maar daar blijft het niet bij, want:

Officiële infosessie master

Op dit introductiemoment geeft de opleiding meer informatie over de masteropleiding en krijgt elke majorverantwoordelijke vijftien minuutjes de tijd om zijn major voor te stellen. Alle studenten 3de bachelor worden ten sterkste aangeraden om hier aanwezig te zijn.

De sessie gaat door op woensdag 18 maart van 13u tot 15u30 in aud. E op het UZ. Meer informatie staat op Minerva bij Bachelor in de biomedische wetenschappen > Documenten.

Infodates

Op 18 maart 2015, van 16u tot 18u organiseert de BSR Infodates! Daar kunnen 3de bachers speeddate-gewijs met studenten uit 1ste en 2de master praten over de masteropleiding, majors, onderzoeksstage, masterproef, keuzevakken… Meer info volgt binnenkort.

 

Vragen over deze tekst of over de masteropleiding? Stel ze aan je jaarverantwoordelijke!