Over de Biomedische Studentenraad

Logo BSR

BSR – Biomedische Studentenraad

Waarom een SR in de B?

De BSR, of biomedische studentenraad, bestaat uit de studenten en studentenvertegenwoordigers (ook wel Stuvers genoemd) van de richting Biomedische Wetenschappen, UGent. BSR fungeert voornamelijk als een forum voor alle studenten uit onze richting.

In de BSR vind je aanspreekpersonen voor jullie betreffende alle universiteit-gerelateerde zaken. Zij zorgen ervoor dat de waardevolle feedback van studenten bij de juiste instanties terecht komt. BSR-leden zitten hiervoor geregeld samen met onder andere de opleidingscommissie (OC), de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) en de Faculteitsraad (FR). Daarnaast nemen we ook deel aan de vergaderingen van het Overkoepelend Studentenoverleg Biomedische Wetenschappen (OSOB).
BSR doet echter meer dan alleen informatie doorstromen. Ze verzorgt ook een aantal initiatieven die bijdragen tot een ruimere kadering van de opleiding biomedische wetenschappen. Men kan stellen dat BSR bijdraagt tot de profilering van de biomedische studenten binnen de faculteit, universiteit en maatschappij.
Voor zijn leden is BSR ook een skillslab, dat elke biomedische student de kans biedt om, in de mate van zijn of haar tijdschema, zijn of haar vaardigheden te ontplooien op vlak van teamwork, communicatie en organisatie. Deze zijn zeer nuttig op de arbeidsmarkt van vandaag.

Kortom, BSR is een platform voor en door studenten van de biomedische wetenschappen die op verschillende manieren bijdraagt tot de kwaliteit van de opleiding. Een goed uitgebouwde studentenraad is dan ook van onschatbare waarde voor een jonge opleiding die groeit en evolueert.

What’s up?

Een drietal keer per semester komt de BSR samen om de stand van zaken te bespreken omtrent de kerntaken en activiteiten van de BSR. Al deze vergaderingen zijn open, dat wil zeggen dat elke student van onze richting welkom is om problemen aan te kaarten, ideeën voor te stellen of gewoon te luisteren. Waar en wanneer deze vergaderingen plaatsvinden wordt gecommuniceerd via de website en Facebookpagina/groepen, of kan je navragen bij jouw jaarverantwoordelijke.

Tenslotte ondersteunt BSR ook waar mogelijk initiatieven van StuGG of GSR. BSR helpt bijvoorbeeld in de verkiezingscampagnes van de biomedische StuVers die een 2 jarig mandaat willen opnemen in de faculteitsraad.
Jaarlijks worden vanuit BSR ook bedrijfsbezoeken georganiseerd, zodat jullie de kans krijgen een kijkje te nemen in de verschillende bedrijven waarin een biomedicus aan de slag kan. Hierop aansluitend onderhoudt BSR ook contacten met de biomedische alumnivereniging Gent: BAG.

BSR communiceert via deze website, de Facebook-pagina en de Facebookgroepen per jaar ook relevante informatie zoals examenhulp of interessante actualiteit. Lid worden van de facebookgroep van jouw jaar is dan ook een aanrader voor elke student!

Organigram

Organigram van studentenraden en bestuursorganen.