Samenstelling

Wie zit er in de BSR?

  • De voorzitter en vice-voorzitter dragen de eindverantwoordelijkheid van BSR. Ze worden jaarlijks verkozen op de verkiezingsvergadering.
  • De secretaris staat in voor het noteren van de verslagen van de vergaderingen. Ook de secretaris wordt verkozen.
  • De penningmeester zorgt voor alle geldzaken binnen de studentenraad. Net als de rest van het Dagelijks Bestuur wordt de penningmeester verkozen.
  • De jaarverantwoordelijken uit elk jaar: per jaar zijn er 2 jaarverantwoordelijken. Zij staan in voor het contact tussen jouw jaar en de BSR.
  • Leden van de opleidingscommissie (OC): deze biomedische studenten zijn verantwoordelijk voor het rapporteren van de feedback die van de studenten en hun jaarverantwoordelijken komt en deze over te brengen naar de opleidingscommissie.
  • Jij: eigenlijk ben jij als student de basis van de Biomedische Studentenraad, jouw mening, ideeën en suggesties zijn de grondstof van de BSR!


Wil je ook studentenvertegenwoordiger worden? Neem een kijkje bij StuVer Worden.
De samenstelling van vorige jaren vind je via deze link.

Bestuur

Hannah Siwe

Voorzitter

Lisa Ronsyn

Vicevoorzitter

Maja Van Bouchaute

Secretaris

Justine Lemaître

Penningmeester

Aron Verhaeverbeke

PR-verantwoordelijke

Jarne Ghijsels

PR-verantwoordelijke
 

Jaarvertegenwoordigers

Aron Vanhaeverbeke

Jaarvertegenwoordiger 1ste bachelor

Hegeutte Iradukunda

Jaarvertegenwoordiger 1ste bachelor

Maja Van Bouchaute

Jaarvertegenwoordiger 2de bachelor

Lisa Ronsyn

Jaarvertegenwoordiger 2de bachelor
Profile picture

Ruxandra Bighiu

Jaarvertegenwoordiger 3de bachelor

Oriana Nobus

Jaarvertegenwoordiger 2de bachelor
Profile picture

Hannah Siwe

Jaarvertegenwoordiger 1ste master - Penningmeester

Bram Eeraerts

Jaarvertegenwoordiger 1ste master - Voorzitter

Tine Claeys

Jaarvertegenwoordiger 2de master
Profile picture

Margaux Theys

Jaarvertegenwoordiger 2de master
Profile picture

Lisa Dangreau

GIT-vertegenwoordiger 3de bachelor - 1ste master