StuVer worden

Naar StuVers en BSR-leden in spe:

Studentenparticipatie is in. Door vrijwillige acties van studenten groeit de studentenparticipatie mee met de universiteit. Dit heeft onder andere geleid tot een sterke organisatie van StuVers doorheen de hele universiteit en zijn bestuursorganen. Studenten hebben zelfs inspraak in de verkiezingen van de rector! In onze richting staan we dus ook niet stil. Samen met VBK vormt BSR de spil van de studentenparticipatie in de biomedische wetenschappen. BSR legt echter meer nadruk op het onderwijs en bestuur, waar VBK voornamelijk verschillende ontspanningsactiviteiten organiseert tijdens het academiejaar.

I want you!

Uncle Sam wants YOU!

Goesting?

BSR is altijd op zoek naar nieuwe leden en ideeën. Onder andere voor verschillende specifieke functies zoals PR, studie, penning, of meer algemeen een kritische geest of een helpende hand. Alle biomedische studenten zijn welkom!
Dus, heb je hart voor de biomedische wetenschappen en je mede-studenten? Heb je vaardigheden of ideeën die je zou willen bijdragen of ontwikkelen? Laat van je horen! Naargelang je wensen en de tijd die je wilt vrijmaken vinden wij een plaats voor jou in BSR. Heb je eerder zin in een faculteitsbrede inkijk, dan kan je in BSR ondersteuning vinden voor jouw kandidatuur tijdens de 2 jaarlijkse faculteitsraadverkiezingen en je engagement in StuGG.

Je kan via je jaarverantwoordelijken of de StuVers BSR altijd bereiken. Stuur ook gerust een berichtje via het contactformulier. Je kan ook steeds een kijkje komen nemen op een van de vergaderingen. Deze vinden plaats op de campus UZ en hun locatie en tijdstip wordt gecommuniceerd op deze site en via Facebook.